Een zuurstofarme complottheorie

Saskia van der Lingen

Recensie

  • Filter 15 (2008) nr. 3, p. 58-61
  • Andrea Barrett, Levenslucht. Vertaald door Lidwien Biekman. Amsterdam: Anthos, 2008.
Een zuurstofarme complottheorie

Hoewel Levenslucht uitstekend functioneert als zelfstandige Nederlandse tekst, blijktbij vergelijking op microniveau hoeveel – onnodige – verschuivingen zijn opgetreden, waardoorde literaire macrostructuur van de roman is aangetast en het boek in vertaling minder indruk maaktdan de oorspronkelijke versie. Hetuiteindelijk onbevredigenderesultaat lijkt niet te wijten aangebrek aan talent maar aan gebrek aan zorgvuldigheid en/of tijdsinvestering.