Voor alle gezindten

De Nieuwe Bijbelvertaling, zowel geloofsboek als literatuur

Saskia van der Lingen

Artikel

  • Linguaan (2004) nr. 8, p. 4–6
Voor alle gezindten

De Bijbel is een verzameling van meer dan tachtig teksten in verschillende genres, die over een periode van meer dan duizend jaar zijn ontstaan. Voor de Nieuwe Bijbelvertaling zijn alle Bijbelboeken opnieuw vertaald uit de brontekst in het Nederlands, volgens de nieuwste vertaaltheoretische inzichten en volgens één consistente aanpak. De kernbegrippen van de ‘NBV-methode’ zijn brontekstgetrouw en doeltaalgericht, dat wil zeggen een vertaling die de relevante tekstkenmerken van de brontekst weergeeft en daarbij put uit alle uitdrukkingsmogelijkheden die de doeltaal biedt.