'All we had to do was translate'

Op zoek naar een vertaalstrategie voor de brieven van Vincent van Gogh

Saskia van der Lingen

Recensie

  • Filter 16 (2009) nr. 4, p. 11-21
  • Vincent van Gogh, De brieven: de volledige, geïllustreerde en geannoteerde uitgave, onder red. van Leo Jansen, Hans Luijten en Nienke Bakker. Amsterdam: Van Gogh Museum / Huygens Instituut / Amsterdam University Press, 2009.
  • Webpublicatie: www.vangoghletters.org
'All we had to do was translate'

Met groot feestgedruis en een prachtige tentoonstelling is op 7 oktober na vijftien jaar onderzoek de nieuwe uitgave gepresenteerd van de correspondentie van Vincent van Gogh. Er zijn 902 brieven bewaard gebleven, 819 van Van Gogh en 83 aan hem geadresseerd. Van de teksten is ruwweg twee derde in het Nederlands gesteld, één derde in het Frans en nog een zestal in het Engels. Alle originele brieven zijn opnieuw letter voor letter ontcijferd en getranscribeerd, waar nodig gedateerd en opnieuw geordend, uitgebreid van annotaties en commentaar voorzien, voor het eerst volledig geïllustreerd en ten slotte opnieuw vertaald.