Nieuwe Bijbelvertaling

  • Vertaald door het projectteam Nieuwe Bijbelvertaling
Nederlands Bijbelgenootschap, 2004
ISBN:  9789090180168
Nieuwe Bijbelvertaling

Na ruim tien jaar voorbereiding verscheen in oktober 2004 de Nieuwe Bijbelvertaling. Bij dit project, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Nederlands Bijbelgenootschap, waren een twintigtal vertalers en nog eens tientallen adviseurs betrokken. Het vertaalwerk werd uitgevoerd door wisselend samengestelde koppels van brontekstkenners en vertaalspecialisten. Saskia van der Lingen vertaalde samen met verschillende brontekstkenners de Bijbelboeken Leviticus, Rechters, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Zacharia en 2 Makkabeeën. De Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt in tal van edities.