Revisie Nieuwe Bijbelvertaling

Sinds 2016 werken de vertalers van het NBG aan een revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dit werk zal naar verwachting enkele jaren in beslag nemen.
De revisie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het doel van de revisie is om de NBV waar mogelijk te verbeteren met behulp van alle suggesties tot verbetering die sinds het verschijnen van deze vertaling zijn gedaan.