Cervantes

De schepper van Don Quichot

Donald McCrory

Biografie

  • Vertaald door Saskia van der Lingen
Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2005
ISBN:  90 253 3419 9
Cervantes

McCrory is een begenadigd biograaf en schrijver, die een hele samenleving en een tijdperk zichtbaar weet te maken. Hij plaatst Cervantes binnen de politieke, culturele en religieuze geschiedenis van het zestiende- en begin zeventiende-eeuwse Spanje. Cervantes was een trouw overheidsdienaar van Filips II en werkte onder meer als proviandinkoper en als belastinginner in Andalusië ten bate van de Onoverwinnelijke Vloot. Maar Spanje verloor als wereldmacht zijn glans toen de Armada in 1588 werd verslagen.