Het Magrittemuseum, Brussel

Julie Waseige

Gids

  • Uit het Frans vertaald door Saskia van der Lingen
Ludion, 2014
ISBN:  9789491819216
Het Magrittemuseum, Brussel

Deze bezoekersgids biedt een mooi overzicht van wat er in het museum te zien is. De permanente collectie wordt uitvoerig beschreven en toegelicht aan de hand van de dertig belangrijkste schilderijen van Magritte, maar ook aan de werken in bruikleen en de werken die tijdelijk zijn tentoongesteld, wordt aandacht besteed. De gids sluit perfect aan bij het museumparcours dat men als bezoeker volgt, maar gaat tegelijk dieper in op minder bekende aspecten van het leven en werk van de kunstenaar: zijn relatie met film bijvoorbeeld, of hoe hij in het begin van zijn carrière zijn brood verdiende als illustrator van muziekpartituren en reclameaffiches.