Het verhaal van het impressionisme

De kunst van het kijken

James H. Rubin

  • Vertaald door Saskia van der Lingen
Ludion, 2013
ISBN:  978-94-6130-112-3
Impressionisme

In plaats van een klassieke chronologie of een bespreking per kunstenaar te hanteren, vertrekt James Rubin van thema’s die relevant zijn in de leefwereld van toen. Landschappen, het stedelijke leven, interieurs, stillevens, het familieleven, de vrienden... dit alles komt thematisch aan bod. Deze methode ‘dwingt’ de lezer niet alleen om oog en aandacht te hebben voor de brede culturele, politieke en historische context, maar ook voor de biografie van de kunstenaar zelf. De auteur daagt de kijker uit en legt verbanden en vergelijkingen tussen tijden, kunstenaars en thema’s.