Het verhaal van Koning David uit het Oude Testament

Roman

  • Vertaald door Marie-José Wijntjes en Saskia van der Lingen
Querido, 2006
ISBN:  90 214 5321 5
  • Querido leesclubeditie met een nawoord van Maarten 't Hart
Het verhaal van Koning David

Het verhaal over koning David is opgetekend in de Bijbelboeken 1 en 2 Samuël en 1 Koningen 1 en 2. De manier waarop motieven als misdaad en straf, haat en liefde, trouw en ontrouw zijn uitgewerkt is door de eeuwen heen actueel gebleven voor zowel gelovigen als niet-gelovigen. Tegelijk vormen deze bijbelboeken een literaire prestatie van formaat: het verhaal over koning David wordt beschouwd als het mooiste dat de Bijbel te bieden heeft.