Ondermajordomus Minor

Patrick deWitt

Roman

  • Vertaald door Caroline Meijer en Saskia van der Lingen
Nijgh & Van Ditmar, 2015
272 blz.
ISBN:  9789038800981
Ondemajordomus Minor

Een romantische avonturenroman, een fabel zonder moraal en een inktzwarte komedie ineen: dit nieuwe boek van Patrick deWitt gaat over de jonge Lucien (Lucy) Minor, dwangmatig leugenaar, onbeminde eenzaat in een dorp vol reuzen, die een betrekking aanvaardt als ‘ondermajordomus’ op een onheilszwanger grimmig kasteel in een onherbergzame afgelegen bergstreek, ‘een beslissing die leidde tot velerlei verwikkelingen, waaronder, maar niet uitsluitend, ware liefde, bitter hartzeer, withete geestesangst en een acute aandrang tot moorden’. Op het kasteel en in het onderhorige dorp ontmoet hij onder anderen een ondoorgrondelijke melancholieke butler, een krankzinnige baron, een clubje aan seksuele uitspattingen verslaafde aristocraten, een koppel sympathieke dieven en niet te vergeten de aanminnige Klara, om wier hand hij dingt met een buitengewoon knappe partizaan.

Recensies

Zoals alle goede sprookjes is Ondermajordomus minor tegelijk vreselijk grappig en ongegeneerd ontroerend.
De Tijd

DeWitt’s twee eerdere boeken deden af en toe wat absurdistisch aan en deze roman nog meer. Want ondanks veel sprookjesachtige ingrediënten blijft het een afstandelijke en vervreemdende roman zonder boodschap of moraal. Wel heel mooi vertaald.
- pdoornb op bol.com