Panorama van de klassieke wereld

Nigel Spivey & Michael Squire

  • Vertaald door Dominique van der Lingen, Saskia van der Lingen en Caroline Meijer
Ludion en Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2005
ISBN:  90-5544-586-x
Panorama van de klassieke wereld

Dit gezaghebbende boek biedt een onorthodoxe kijk op de klassieke wereld. De auteurs duiken in de Oudheid aan de hand van thema's: het centrale belang van het lichaam, de samenleving, seksualiteit, hygiëne en eetgewoonten, de verering van goden en helden, houding ten opzichte van natuur en leefomgeving, geld en economisch verkeer, oorlog en verzet, en politiek. Een nieuw standaardwerk voor iedereen die de grondslagen van onze westerse filosofie, wetenschap, literatuur en kunst wil begrijpen.

Recensies

"Het past hier een ferme ode aan te heffen voor… Panorama van de klassieke wereld, van de hand van Nigel Spivey en Michael Squire (beiden Cambridge). ... Lof zij tot slot de drie Nederlandse vertaalsters. Zij hebben bijvoorbeeld voor de tientallen langere citaten gebruikgemaakt van de recente Nederlandse vertaal-tsunami van antieke teksten. Dat is in dit genre van boeken in het geheel niet vanzelfsprekend. Vaak krijg je een Nederlandse vertaling van de Engelse vertaling van het Grieks van Homeros opgelepeld."
- De Morgen

"Ludion en Athenaeum – Polak & Van Gennep brachten een bijzonder fraai Panorama van de klassieke wereld uit, een boek waarvoor de vertalers tal van bestaande, klassieke vertalingen ingenieus inbouwden in een fraai lopende tekst."
- Filter, tijdschrift over vertalen